Läroplan

På denna sida finns all den information som du behöver veta om Datanomprogrammet på Ålands yrkesgymnasium.

Läroplan och en komprimerad version.

Tekniska specifikationer:
- 3 år, med möjlighet till att slutföra yrkesexamen tidigare då tillräckliga kunskaper för skriva yrkesprov finns
- 5 perioder per läsår som sträcker sig över ungefär 8 veckor vardera.
- 180 kompetenspoäng (kp) fördelat över 145 kp yrkesinriktade examensdelar och 35 kp gemensamma examensdelar. 2 kp motsvarar en veckas arbete.
- Fem yrkesinriktade examensdelar, som avslutas och utvärderas med yrkesprov. Sju yrkesinriktade examensdelar ifall du inte läser HUTH (kombinerade studier).
- Examensdelarna är uppdelade i olika delmål. Ett delmål läses under en eller flera perioder och är en eller flera kp långa.
- HUTH ger en möjlighet att avlägga kombinerade studier: en datanomexamen samt studentexamen
- 30 kp Lärande i arbete (LIA) vilket är 20 veckors arbetsplatsförlagd utbildning

Nedanför hittar du info om de examensdelar vi valt att erbjuda på Ålands Yrkesgymnasium. Här hittar du allmän info om de examensdelar som ingår i Datanom.