Yrkesprov

Bedömning IT20


Arbete med serviceuppgifter 25 kp

Bedömningsblankett


Systemanskaffning och ibruktagande 20 kp

Bedömningsblankett

Yrkesprov Systemanskaffning internt höst 2018


Multimediaproduktion 15 kp

Bedömningsblankett


Implementering av en prototyp för programvaran 30 kp

Bedömningsblankett


Administration och virtualisering av serverprogramvara 15 kp

Bedömningsblankett


Implementering av en produktionsversion för programvaran 30 kp

Bedömningsblankett 


Bedömningsblankett Sociala medier och webb 10 kp


 

12.2.2019

Examensdelen Administration och virtualisering av serverprogramvara 15 kp
Du ska lära dig och visa att du kan:
• definiera och implementera ett verksamhetsområde
o verksamhetsområde = ett mindre nätverk med minst en server och en klient

• administrera användarrättigheter för serverprogramvarorna
o till exempel ändra läs- o skrivrättigheter till mappar för en användare

• definiera och införa tjänster
o till exempel: www-, fil-, databasserver

• övervaka användningen av systemresurser
o aktivitetshanteraren, men mera loggboken (event viewer) och logga användning av systemresurser m h a Prestandaövervakaren (Performance monitor), Resursövervakaren (Resource monitor)

• skydda systeminformationen
o lösenord, kryptering, fysiskt oåtkomliga servrar

• planera och implementera en virtualiseringsmiljö
o Hyper-V med server (2012r2) och klient (windows 10)

• skapa en virtuell maskin
o Hyper-V, se ovan
• installera ett operativsystem på den virtuella maskinen
o Hyper-V, se ovan
• administrera virtualiseringsmiljön
o Hyper-V manager, se ovan

samt kunna ta backup med Windows Server backup
• säkerhetskopierar systeminformationen

och ha koll på RAID och redundans, UPS
– Fastställande av feltolerans

och kan använda fjärrskrivbord
Fjärrstyrning

kan göra ett nätverksdiagram (t ex i lucidcharts över ”verksamhetsområdet” tidigare)
• använder verktyg för projektarbete och utnyttjar datatekniken