Personlig dator

Avtal
Innan du får ta hem datorn ska ett avtal skrivas mellan dig och skolan. (vårdnadshavares underskrift krävs ifall du är under 18 år gammal)
På avtalet skrivs datorns serienummer, stöldtaggsnummer, studerandenummer (finns i Wilma då du fått inloggning dit).
Skrivs inget avtal måste datorn hållas i skolan i ett av Datanoms datorskåp.

Avtal för dig som börjat 2021

ANSVARSAVTAL bärbara datorer dell 2021

Avtal för dig som börjat 2020

ANSVARSAVTAL bärbara datorer dell 2020 

Avtal innan 2020

ANSVARSAVTAL bärbara datorer apple

ANSVARSAVTAL bärbara datorer dell

Skadeanmälan
Ifall datorn blivit skadad gör du en skadeanmälan och lämnar in datorn. Om den blivit stulen gör du en skadeanmälan.

Lämna sedan in skadeanmälan till någon av lärarna på Datanom så utreds saken vidare.

(fyll i med ”fyll i och signera” i acrobat reader)

SKADEANMÄLAN bärbara datorer

Datorskåp
Det finns möjlighet att lösa ut en nyckel till ett datorskåp med laddning. Du får nyckeln mot en pant på 15 € kontant. Fråga lärare om hur du ska göra!