LIA

Före LIA börjar ska följande vara på plats:
1. LIA-blanketten ska vara ifylld och förd till LIA koordinator (LIA blankett för utskrift)

  • 1 arbetsvecka = 5 dagar = 2 kp
  • Ramavtal kan lärare kontrollera om finns i Wilma under ”Arbetsplatser och yrkesprovsmiljöer”
  • YP-plan – läs mer under rätt examensdel under ”Yrkesprov” på denna sida
  • Lunch på arbetsplatsen – fråga arbetsplatsen om du kan äta där under LIA men är det nära skolan gäller lunch på skolan
  • Arbetskläder – behöver inte fyllas i på de flesta platser, men vissa försäljningsföretag kan ha egna skjortor som de isåfall ordnar åt dig
  • Examensdelsansvarig lärare – oftast den lärare som bedömer yrkesprovet och som samordnar LIA-platserna


2. LIA koordinator lägger in arbetplatsen på dig som studerande. Du skriver ut Studerandeavtal från Wilma under ”Inlärning på arbetsplatser” och tar med det till arbetsplatsen för ifyllnad. Utan detta gäller inte skolans försäkring, därför är det viktigt att det är undertecknat före LIA börjar, eller senast på första arbetsdagens början.

Oftast ska Yrkesprov göras under LIA. Kolla med arbetsplatsen att du kan göra Yrkesprov där med
– Utvärderingsmöte i mitten av LIA och
– Bedömningsmöte i slutet av LIA.
På dessa möten kommer LIA-ansvarig lärare ut och tillsammans med arbetsplatsens handledare och studerande görs utvärdering & bedömning.

Då du kontaktar en arbetsplats behöver du informera vad LIA:n handlar om. Det hittar du beskrivet datanom.ax under ”Yrkesprov”. Titta i dokumentet vad som står under ”Du ska lära dig och visa att du kan:” för den examensdel det gäller (Det finns oftast på sida 2).