Hjortens Bokningssystem höst 2019

En bokningssida för hjorten. Det finns grupp bokning, enskild bokning och avbokning. Det går även att se vem som är bokad och när de är bokade på visningssidan.