Uppdaterad info under Projekt och Läroplan

Vi har uppdaterat info under sidorna Projekt och Läroplan. Vi kommer lägga till mer info under Läroplan för hur Datanomprogrammet kommer se ut under läsåret 2018-2019 då det kommer en del förändringar på upplägget under året. Bland annat kommer den studerande läsa en del yrkesinriktade examensdelar (5 kp) även under de perioder med gemensamma ämnen. I övrigt kommer vi fortfarande erbjuda kompetensområdet för programmering precis som tidigare, vi har bara putsat lite på detaljerna för att få en förhoppningsvis bättre helhet.