Bilregistrerare

 

Bilregistrerare

När man vill marknadsföra ett evenemang kan det vara svårt att veta om det är värt att göra det både på Åland och utomlands då man inte vet hur många nationaliteter som besökt eventet tidigare. Därför ville Visit Åland ha en statistikportal för att samla in data över besökarna. Vi skaffade en viltkamera och jobbade med open ALPR för att bygga upp ett program som analyserade registreringsskyltar för att se var de kom ifrån.

Projektet är inte färdigt då open ALPR hade sina begränsningar.