Adventure Games

Under ett moment som vi höll på med på Datanomlinjen så skulle vi lära oss PHP och då som ett projekt så programmerade vi små adventure games som använde sig av PHP för att kunna göra olika saker som, ladda sida på en annan och insert text boxes med use knapp.