Datanom.ax

Den här hemsidan har skapats av elever på Datanom (DAT15) baserat på kunskaper från åk 1 där de lärt sig om HTML, CSS, Bootstrap och WordPress.